logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Kartoita osaaminen

TULOS-osaamiskartoitus on henkilöstön osaamisen kehittämisen ja suunnittelun työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa osaamisen yleinen taso, kirkastaa ydinosaamista ja selvittää tulevaisuuden vahvuudet ja kehittämisalueet yksilö- ja organisaatiotasolla. Osaamiskartoitus on tehty helppokäyttöiseksi ja ketteräksi osaamisen johtamisen työkaluksi. Sen avulla työpaikat ja niiden henkilöstö voivat arvioida omaa osaamistaan ja tulevaisuuden osaamistarpeitaan. 

Mitkä ovat teidän työyhteisönne vahvuudet nyt ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

Osaamiskartoitus sisältää 22 työelämä- ja sote-osaamiseen liittyvää, itsearvointiin perustuvaa kysymystä, jotka on valittu tulevaisuuden työelämäosaamista koskevien tutkimusten pohjalta. Eri alojen osaamistarpeet ovat hieman erilaisia: sote-alalla korostuvat erilaiset työelämälähtöiset osaamiset, mutta entistä enemmän myös digitaidot. Ammattialaan liittyvän osaamisen lisäksi tärkeitä ovat myös yleiset geneeriset osaamisalueet, jotka koskevat kaikkien ammattialojen yhteistä sote-osaamista. Nämä liittyvät esimerkiksi asiakastyön osaamiseen moniammatillisessa yhteistyössä sekä kehittämisosaamiseen. Sote-alalla korostuvat väistämättä myös kasvu- ja tuottavuustavoitteet, mikä edellyttää muutosta osaamistarpeissa. Tämän vuoksi kartoituksessa kysytään kahdentasoista tietoa, tämänhetkistä osaamista sekä vastaajien näkemyksiä osaamistarpeista tulevaisuudessa. Lisäksi kaksi osaamisen kehittämiseen liittyvää avokysymystä. Kyselyn on tarkoitus erityisesti herätellä keskustelua osaamisen kehittämisen tarpeista ja tavoista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

Kartoituksen toteuttamisessa on hyvä edetä seuraaavien askelten mukaan

  1. Aseta kartoitukselle tavoitteet >lue lisää
  2.  Valitse teille sopiva toteutustapa > lue lisää
  3. Kerro kartoituksen tavoitteista > lue lisää
  4. Miettikää yhdessä, mitä tulokset kertovat teille >lue lisää
  5. Hyödynnä tuloksia suunnittelun tukena < lue lisää

Klikkaa alla olevaa kuvaa tutustuaksesi osaamiskartoitusomakkeeseen: