logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Henkilöstön osaaminen osana brändiä

Mikä brändi on?  

Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä organisaatio tekee, miten se viestii, miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja miten siitä puhutaan. Brändi ei ole tuote, nimi, merkki eikä logo, vaan organisaatiota ohjaava ajattelutapa: toimintaa ja viestintää yhdistävä visio. 

Brändi on organisaation menestymisen ja arvomuodostumisen kannalta kaikkein tärkeimpiä tekijöitä. Se on arvokasta aineetonta pääomaa organisaatiolle. Brändi herättää huomiota ja erottaa kilpailijoista sekä lisää kilpailukykyä ja houkuttelee asiakkaita. Brändi toimii takuuna laadusta ja tasalaatuisuudesta ja vähentää asiakkaan kokemaa epävarmuutta, varsinkin kun kyseessä on palvelut, koska palvelua ei voi testata etukäteen. 

Brändi on käsitteenä mielikuva ja brändäys on sitä, jolla mielikuva luodaan. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien omakohtaisilla kokemuksilla on suuri merkitys brändin muotoutumiselle. Yrityksen henkilökunta, tuote sekä palvelu ovat avainasemassa mielikuvan muodostumisessa. Voimakas brändi rakennetaan sisältäpäin ja sen ensimmäiset asiakkaat ovat sen työntekijät.

Miksi brändi on tärkeä? 

Etenkin pk-yrityksen on huolehdittava, että brändivisio on kirkas ja selkeä ja toiminta on brändin mukaista. Brändin tärkein tehtävä on auttaa yritystä kasvamaan luomalla erottuvuutta kilpailijoista, hyvä brändi mahdollistaa korkeamman hinnoittelun, suojaa yritystä vaikeuksissa, säästää kustannuksissa sekä auttaa rekrytoimaan alan parhaat ammattilaiset. 

Erottuminen – Miten erottua kasvavasta yksityisten palvelutarjoajien joukosta? 

Vetovoimaisuus – asiakkaan ja työntekijöiden näkökulmasta 

Luottamus – asenne brändiin, koettu laatu, brändin arvokkuus ja asiakaskeskeisyys. 

Laatu – Laadukkaan palvelukokemuksen luominen vaatii osaamista, asiakas-palvelutaitoja sekä vahvaa brändituntemusta. 

Miten henkilöstön osaaminen liittyy brändiin? 

Mitä tarkoittaa, että henkilöstö tekee brändin? Miten organisaation brändiä käytännössä rakennetaan?  

Markkinoinnin yliopisto-opettaja ja tutkija Kati Suomi Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä kertoo organisaatioiden brändäämisestä. Haastattelijana on toimittaja Tia Yliskylä No Niin Mediasta. Musiikin lähde on www.bensound.com  

Turku AMK
TAMK
Opintokeskus Sivis