logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Tulevaisuuden työvoiman turvaaminen henkilöstösuunnittelun avulla (rekrytointi, perehdyttäminen)

Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan organisaatiolle sopiva määrä tarvittavaa osaamista ja ennakoida henkilöstön kehittämistarvetta ja -kustannuksia. Tavoitteena on, että organisaatiossa työskentelee oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä.

Henkilöstösuunnitelman avulla saadaan kuva organisaation henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeista. Suunnitelmassa määritellään organisaation tarpeiden mukainen määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Lisäksi on hyvä selvittää nykyhenkilöstön poistuma sekä käytettävissä oleva osaaminen tulevina vuosina. Kun kehittämis- ja rekrytointitarpeet on määritelty, voidaan toteuttaa täsmällinen uuden henkilöstön rekrytointi sekä nykyhenkilöstön osaamisen kehittäminen.

Perhekoti Toiska otti käyttöön perehdytyslomakkeen ja vuosikellon

Perhekoti Toiskassa kasvatetaan lapsia ja pidetään huolta maatilasta. Harjoittelijoiden perehdytyslomake ja toiminnan vuosikellot helpottivat arkea.

Harjoittelijoiden perehdytyslomake. Se on yksi TULOS-hankkeen tuomista näkyvimmistä uudistuksista Perhekoti Toiskassa.

Koskenkorvalla sijaitsevassa Perhekoti Toiskassa on 13 vakituista työntekijää. Lisäksi talossa työskentelee vuosittain lähes 20 harjoittelijaa. Heidän perehdyttämistään on ollut tarkoitus kehittää jo aikaisemmin, mutta TULOS-hanke antoi hyvän sysäyksen toimeen tarttumiseen.

Olemme ilmeisen suosittu harjoittelupaikka. Tykkäämme kouluttaa lastensuojelualalle tulevia, ja uudet, tuoreet ajatukset ovat aina mahdollisuus. Hyvästä harjoittelijasta on meille myös selvästi hyötyä, koska siinä on heti yksi aikuinen lisää kasvattamassa lapsiamme, sanoo Toiskan yrittäjä sekä sijais- ja jälkihuollon vastaava Kalle Reinikka.

Arki on Toiskassa vauhdikasta. Tilalla asuu seitsemän alaikäistä ja kaksi täysi-ikäistä. Lisäksi on maatila ja Terapeuttinen Talli. Kauraturvat ovat olennaisessa osassa lasten kasvattamisessa. Kiireen keskellä harjoittelijoiden ohjaus on toteutettu vapaamuotoisesti.

Perehdytyslomake selkeytti harjoittelijoiden ohjaamista. Rasti ruutuun -kohdat paljastavat, mitä asioita käsitelty, kuka niitä on käsitellyt ja kenellä ohjaajalla on asia eniten hyppysissä. Kokonaiskuva on nyt selkeämpi.

Lomake toi tullessaan uuttakin sisältöä. Nappula-kirjausjärjestelmän käyttö opetellaan nyt heti alkuun, kun aikaisemmin siihen tutustuttiin sitten kun satuttiin ehtimään.

Kaiken kaikkiaan lomake poistaa epävarmuutta ja säästää aikaa. Lisäksi se on hyvä muistilista kaikesta siitä, mitä opiskelijan tulisi meiltä saada.

Toinen Toiskalle uusi työväline on vuosikello. Niitä tehtiin neljä: talolle, talliin, lapsille ja esimiehille.

Toiskan yrittäjä Kalle Reinikan mukaan TULOS-hanke sai toteuttamaan kauan muhineet kehityssuunnitelmat.

Nyt kun ideat on kirjattu vuosikelloon, on suurempi todennäköisyys saada ne toteutettua. Haaveena on, että vuosikello selkeyttäisi arkeamme entisestään. Mutta toki suunnitelmia muutetaankin, eli emme anna vuosikellon kahlita liikaa.

Teksti: Tia Yliskylä, kuvat: AJ Savolainen/Perhekoti Toiska

Turku AMK
TAMK
Opintokeskus Sivis