logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Itsensä johtaminen ja työn tuloksellisuus

Nykypäivän työelämä vaatii jatkuvaa reagointia ja uusien asioiden haltuunottoa. Monesti työtä leimaa kiire. Samalla vastuu oman osaamisen kehittämisestä ja ajanhallinnasta kasvavat. Hyvä itsensä johtaminen sujuvoittaa työtä ja auttaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Itsensä johtamisella ja työnhallinalla on kuitenkin myös tärkeä työhyvinvoinnin edistämisen merkitys. Taito johtaa itseä lisäävät työn merkityksellisyyden kokemista, työn imua ja vähentävät haitallista työkuormitusta. Itsensä johtaminen vaatii priorisointia, mutta myös oman osaamisen tarkastelua ja päivitystä, oman työtehtävän kehittämistä sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Esimiehen vastuulla on varmistaa, että työkuormitus on sopiva.   

 Tavoitteellisuus tukee ajankäyttöä 

Kun kuvaillaan nykypäivän asiantuntijatyötä, alleviivataan yleensä kiire sekä muut ajankäytön hallinnan ongelmat. Lähes jokainen työntekijä kokee jossain vaiheessa kiirettä omassa työssään ja tutkimuksen mukaan, suomalaisista lähes puolet joutuvat kiirehtimään, jotta saavat työnsä tehtyä. (Työterveyslaitos 2017). Itsensä johtaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja priorisointia. Kiireen voi selättää asettamalla työtehtäviä tärkeysjärjestykseen. Suunnitelmia voi ja kannattaa tehdä pidemmälle ajanjaksolle, kuten puolivuotiskaudelle sekä arjen työvälineenä päivittäin. Kalenteria ei kuitenkaan tulisi täyttää liian täyteen, vaan joka päivälle on hyvä varata aikaa ennakoimattomille tehtäville.  

 

Miten organisaatio tai yhteisö voi kehittää ajanhallintaa? Kenen vastuulla ajanhallinta on? 

Organisaatiokonsultti Olli Viljanen Humap Consultationista kertoo, miten saamme ajan riittämään, ja teemme samalla tuottavaa työtä. Haastattelijana on toimittaja Tia Yliskylä No Niin Mediasta. Musiikin lähde on www.bensound.com.

 

Työ hallintaan 

Usein ajattelemme, että hyvä työn hallinta on tarkoittaa työtehtävien järjestelyä, priorisointia ja aikatauluttamista. Työ hallinta koostuu kuitenkin laajemmin yöntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja työn tekemisen tapaan. Työnhallinnan kokemusta lisäävät osallistuminen omaa työtä koskevaan päätöksentekoon, työn monipuolisuus, mahdollisuus kehittymiseen sekä työyhteisöstä saatava sosiaalinen tuki. Kiireisen työtilanteen kuormitusta helpottavat oman työn tunnistaminen osana työpaikan isompaa tavoitetta ja työn tarjoamat myönteiset voimavarat, kuten kannustava työyhteisö ja mahdollisuus kehittää omaa työntekemisen tapaa. Työn hallinta on kokonaisvaltainen kokemus, joka ylläpitää työhyvinvointia ja edistää työn tuottavuutta.   

Turku AMK
TAMK
Opintokeskus Sivis